Školení a seminář rozhodčích 3. třídy

Školení rozhodčích atletiky 3. třídy a seminář pro rozhodčí 3. třídy.

Toto školení je určeno pro zájemce o rozhodování atletických soutěží z řad rodičů závodníků, současných závodníků, atletických funkcionářů bez kvalifikace rozhodčího nebo pro zájemce, které nějakým jiným způsobem atletika oslovuje. Při výkladu je brán zřetel na skladbu
posluchačů. Ke školení není nutno přistupovat s jakýmikoliv obavami.
Látka přednášená zkušenými instruktory je věnována základní problematice rozhodování běhů, skoků, vrhů a hodů. Získanou kvalifikaci si je možno zvýšit po dvou letech praxe absolvováním
školení rozhodčích 2. třídy, kde je navíc přednášeno o problematice rozhodování vícebojů, startování a chůze.

Základní informace :
Termín školení a semináře: Sobota 29. března 2014 – zahájení v 8.30 hodin předpokládané ukončení v 16.00 hod.

Místo konání: Mladá Boleslav nebo Kosmonosy /bude upřesněno dle počtu zájemců/.

Podmínky účasti : K tomu, aby se účastník, který zakončí úspěšně školení, stal rozhodčím 3. třídy, musí v roce 2014 dovršit minimálně věk 18 let.
Do kursu budou přijímáni ale i zájemci o jeden nebo o dva roky mladší.
Ti úspěšní účastníci školení, kteří jsou mladší, se stávají tzv. čekateli na funkci rozhodčího 3. třídy. Dovršením věku 18ti let se stávají automaticky rozhodčím 3. třídy.

Seminář je určen pro stávající rozhodčí 3. třídy. Absolvováním tohoto doškolení si účastníci prodlouží platnou kvalifikaci rozhodčího o dalších 5 let.
Přednášející instruktor seznámí účastníky s novými změnami v pravidlech atletiky, které vzešly v platnost v posledních pěti letech. Bude pojednáno rovněž o častějších chybách, které se
vyskytují při rozhodování. Vysvětleny budou přirozeně i veškeré dotazy, které se pravidel atletiky týkají.

Informace:
Školné: Z rozhodnutí vedení úseku školení KR Libereckého krajského atletického svazu zájemci o proškolení složí před započetím kursu částku :
50,- Kč…………účastníci školení rozhodčích 3. třídy
30,- Kč…………účastníci semináře rozhodčích 3. třídy
na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akcí.

Vezměte s sebou: Psací potřeby /pero, zápisník/, pravidla atletiky
Pro vzetí do evidence sboru rozhodčích bude na účastnících požadována
adresa bydliště, telefony, e-mail /pokud mají k disposici/, rodné číslo a datum narození. Údaje slouží výhradně pro potřeby úseku evidence a nebudou dále předávány mimo orgány Libereckého krajského atletického svazu a ČAS.

Závazné přihlášky: Zašlete nejpozději do pondělí 10. března 2014
na e-mail: karel.hoferek@seznam.cz,
nebo telefonicky na číslo mobilu 603 162 012.

Po tomto datu budete informováni o přesném místě pořádané akce.

Pokud se již nechcete zúčastňovat atletických akcí a působit ve funkci rozhodčího, oznamte mi to prosím.
Nebudu vás tak dále obtěžovat pozvánkami na závody a upřesní se tím i vedení evidence jak oddílové, tak i krajské a ústřední.