Důležité pro rozhodčí

Dobrý den.

Obracím se na vás o pomoc při zajištění kontaktů s rozhodčími našeho oddílu.

Pro stávající volební období jsem byl jsem zvolen do výboru oddílu atletiky a dostal jsem na starost komunikaci s rozhodčími a zajišťování jejich účasti na závodech.

Podle pravidel atletiky žádný výkon na jakékoliv úrovni soutěže není platný, pokud ho nezměří kvalifikovaný rozhodčí. Žádná soutěž nemůže proběhnout bez účasti rozhodčích. Proto je i v zájmu oddílu, aby soutěže které se uskuteční v Mladé Boleslavi byly kvalitně a včas obsazeny rozhodčími.

Dostal jsem seznam rozhodčích oddílu, ale bohužel v něm chybí základní údaje pro rychlou komunikaci. Jsou v něm pouze adresy. U některých rozhodčí se mi již podařilo zjistit čísla
telefonů a někde i email, ale to je zlomek v seznamu.

Byl bych velice rád, kdyby se mi podařilo s vaší pomocí vypracovat seznam rozhodčích, který by zajišťoval rychlý kontakt se všemi, kteří jsou rozhodčími, chtějí působit v této funkci a hlavně - zúčastňovat se závodů pořádaných naším oddílem.

Oddíl je v letošní roce pořadatelem pěti soutěží na úrovni kraje. Čtyři jsou pro žáky – dvě už se uskutečnily, a jedna, ta nejnáročnější, proběhne v neděli 5.června dopoledne pro kategorii dorostu a juniorů.

Abych mohl zajistit účast rozhodčích a jejich obsazení na discipliny, dejte mi obratem informaci - zda se závodů 5.června dopoledne zúčastníte
- a zároveň mi pošlete vaše kontaktní údaje /číslo telefonu, případně email - pokud máte. Přes něj je dnes nejspolehlivější a nejlacinější spojení/.

Děkuji vám za pomoc při kompletování seznamu rozhodčích a těším se na setkání a spolupráci s vámi.

Karel Hoferek
Chudopleská 40
293 06 Bradlec

Mobil: +420603162012
Email: karel.hoferek@seznam.cz