Ing. Jarda Pruckner - "60"

Ve sváteční den 1.5.2014 se dožívá životního jubilea známý chodec Jarda Pruckner. Za výbor atletického oddílu mu přeji ještě mnoho našlapaných kilometrů a hodně zdraví do dalšího atletikou protkaného života.

Vladimír Koudelka
prezident oddílu