příspěvky

Jelikož máme nový kalendářní rok, je potřeba do konce března zaplatit příspěvky. Ten činí pro děti naší skupiny 2500 Kč.(1250Kč je jen pro přípravku). Postup placení je uveden v kolonce členské příspěvky.
Hanuš