Tréninky - přípravka MB (mladší)

Tréninky probíhají: úterý 16:00 - 17:00, čtvrtek 16:30 - 17:30.
S sebou: pití, švihadlo, případně nepromokavou bundu

Přihlášku stahujte z: http://www.atletikamb.cz/sites/default/files/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka_-p...