Upřesnění školení rozhodčích 29.března 2014

Přátelé atletiky,

posílám upřesňující informace o školení a semináři rozhodčích 3.třídy a semináři rozhodčích 2.třídy.

Akce se uskuteční v sobotu 29.března v press centru fotbalového klubu /v hlavní budově na Ústředním stadionu v Mladé Boleslavi. Vchod buď přes restauraci, nebo z podchodu/.
Seminář 2.třídy bude v kanceláři atletiky v 1.poschodí /nad press centrem/.

Prezentace účastníků je v 10:45 hodin. Dodržte, prosím, tento termín!!
Začátek školení je v 11:00 hodin, předpokládaný konec v 17 - 18 hodin.

Z rozhodnutí vedení úseku školení KR Libereckého krajského atletického svazu zájemci o proškolení složí před začátkem školení částku: 50,- Kč = účastníci školení rozhodčích 3.třídy, účastníci semináře rozhodčích 2. a 3.třídy částku 30,- Kč, na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akce.

Vezměte s sebou: Psací potřeby /pero, zápisník/, pravidla atletiky - pokud je nemáte, jsou na webových stránkách ČAS.
Pro vzetí do evidence sboru rozhodčích bude na účastnících požadována adresa bydliště, telefony, e-mail /pokud mají k disposici/, rodné číslo a datum narození. Tyto údaje slouží výhradně pro potřeby úseku evidence a nebudou dále předávány mimo orgány LKAS a ČAS.

Účastníci semináře 2. a 3.třídy si přinesou stávající průkaz rozhodčího.

Občerstvení není zajištěno, vezměte s sebou případně svačinu.

Potvrďte, prosím, přečtení této informace na můj email.

Těším se s vámi na shledanou.
Karel Hoferek.