Aktuality

Krajský přebor - 11.2.2023

Odjezd na KP v Jablonci dne 11. 2. 2023 je v 8:00 od Sportovní haly naproti Kauflandu.

Plán vzdělávání Komise rozhodčích ČAS

Pozvánka na školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy 26. března 2023

Komise rozhodčích LKAS pořádá v neděli 26. března v Turnově prolongační seminář pro rozhodčí 2. a 3. třídy /viz příloha/.

Pozvánka na školení rozhodčích 3. třídy 12. března 2023

Komise rozhodčích LKAS pořádá v neděli 12. března v Turnové školení nových rozhodčí 3. třídy
/viz příloha/.

Odjezd KP 28. 1. 2023

Odjezd na Krajský přebor dne 28. 1. 2023 v Jablonci je v 8:00 od sportovní haly.

zákaz vstupu do haly

V těchto dnes a časech není možné využívat halu.

V neděli 29.1. 2023 od 14.00 hod - 18.00 hod.
V neděli 5.2. 2023 od 14.00 hod. - 18.00 hod.
V neděli 12.2. 2023 od 14.00 hod. – 18.00 hod.
V sobotu 18.2. 2023 od 14.00 hod – 18.00 hod.

Halová brožura LKAS

Halová brožura Libereckého krajského atletického svazu na rok 2023, kterou naleznete v příloze.

UZAVŘENÍ HALY 22. a 23. 11. 2022

Ve dne 22.11 a 23.11. 2022 se na Městském stadionu odehraje Liga mistryň žen.

V těchto dnech nebude možné využívat plechovou a nafukovací halu a to 22.11. od 15. hod do 20. 00 hod a 23. 11 od 15. 00 hod 21. 00 hod.

Školení rozhodčích 3. a 2. třídy, seminář rozhodčích 3. a 2. třídy

Komise rozhodčích LKAS pořádá ve dnech 12. a 13. listopadu v Turnově školení pro nové zájemce o
rozhodčí 3. a 2. třídy a seminář pro rozhodčí 3. a 2. třídy.
Pokud máte zájem o získání kvalifikace, doporučuji vám zúčastnit se tohoto školení, neboť v Mladé Boleslavi se s žádným školením ani seminářem letos, ani v příštím roce nepočítá.
V přílohách najdete informace ke školení a seminářům v Turnově.

Valná hromada 11. 11. 2022

Vážení členové AC Mladá Boleslav, z.s.

Dovoluji si Vás pozvat na setkání členů našeho atletického oddílu AC Mladá Boleslav z.s., které bude
současně zasedáním nejvyššího orgánu spolku, a to
VALNÉ HROMADY
v pátek 11. listopadu 2022 od 18:00 hodin.

Místo: Press centrum FK Mladá Boleslav - U Stadionu 1118, Mladá Boleslav /vstup do Press centra
bude z bruslařského oválu - ne přes restauraci/.
Prezentace členů je od 17:30 hodin.

Program jednání VH:
1) Zahájení - přivítání přítomných, schválení jednacího a volebního řádu, volba pracovního předsednictva VH, volba mandátové komise.
2) Projednání a schválení programu VH.
3) Zpráva předsedy o činnosti oddílu a jeho hospodaření.
4) Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2021.
5) Zpráva revizní komise.
6) Zpráva mandátové komise.
7) Rámcový plán práce 2023.
8) Vyhodnocení a odměnění závodníků v ligových soutěžích 2022, vyhlášení nejlepších žáků.
9) Různé a diskuse.
10) Usnesení a závěr.

Předpokládaný závěr VH bude ve 20 hodin.
Jednání bude probíhat podle platných stanov AC Mladá Boleslav, z.s.
Diskuze bude probíhat k jednotlivým bodům programu.
Po zasedání valné hromady bude pro členy AC Mladá Boleslav z.s. připraveno občerstvení.

Za výbor AC Mladá Boleslav, z.s.
Libor Dinga - předseda oddílu

Syndikovat obsah