Aktuality

Brožura LKAS 2022 - dráha

Zákaz vstupu do haly 25. 3. 2022

V termínu 2 hodiny před utkáním a hodinu po utkání je zakázán vstup do nafukovací haly.

25. 3. 2022 (zákaz vstupu 15:00 - 20:00)

Žádáme všechny o dodržování

Zákaz vstupu do haly (aktualizováno)

V těchto termínech 2 hodiny před utkáním a hodinu po utkání je zakázán vstup do nafukovací haly.

10. 4. 2022 (zákaz vstupu 14:00 - 19:00)
17. 4. 2022 (zákaz vstupu 15:00 - 20:00)
20. 4. 2022 (zákaz vstupu 16:00 - 21:00)

Žádáme všechny o dodržování

Běh Štěpánkou 12. 3. 2022

Dne 12. 3. 2022 proběhne tradiční 88. ročník běhu Štěpánkou.

Přihlášky pro registrované atlety ČAS do čtvrtka 10. 3. 2022 do 20:00.
propozice: https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/63075

Pro neregistrované přihláška na místě nejpozději 60 minut před startem disciplíny.

Mapa v příloze.

Těšíme se na Vás AC Mladá Boleslav

Informace ohledně tělocvičny na 9. ZŠ

Informace pro atlety rodiče,

od zítřejšího dne vzniká na 9.ZŠ v malé a velké hale evakuační centrum, nebudou do odvolání k dispozici tělocvičny.
Všechny kategorie kterých se tělocvična týká budou informovat jejich trenéři o náhradním místě.

Odjezd KPJ 20. 2. 2022

Odjezd na KPJ do Jablonce je autobusem v 8:00 od stadionu.

Pokladní hodiny

Pro vyúčtování startovného a dalších nákladů zavádíme pokladní hodiny každé úterý mezi 16.-18. hod., kdy bude pan Koudelka přítomen v kanceláři atletiky v hlavní budově.

Halové závody

|O|djezdy autobusem na závody od stadionu jsou:
halová středa Jablonec 2.2.2022 ve 14:45 hod.
KPJ Jci,Jky,Dci,Dky Jablonec 5.2.2022 v 8:00 hod
halová středa Jablonec 9.2. 2022 ve 14:45 hod.
KPJ st. žky a st. žci 12.2. 2022 v 8:00 hod.

Halová brožura 2022

Valná hromada 12. 11. 2021

Vážení členové AC Mladá Boleslav, z.s.

Dovoluji si Vás pozvat na setkání členů našeho atletického oddílu AC Mladá Boleslav z.s., které bude
současně zasedáním nejvyššího orgánu spolku, a to VALNÉ HROMADY v pátek 12. listopadu 2021 od 18:00 hodin.

Místo: Press centrum FK Mladá Boleslav - U Stadionu 1118, Mladá Boleslav /vstup do Press centra
bude z bruslařského oválu - ne přes restauraci/.
Prezentace členů je od 17:30 hodin.

Program jednání VH:
1) Zahájení - přivítání přítomných, schválení jednacího a volebního řádu, volba pracovního
předsednictva VH, volba mandátové a volební komise.
2) Projednání a schválení programu VH.
3) Zpráva předsedy o činnosti oddílu a jeho hospodaření.
4) Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2020.
5) Zpráva revizní komise.
6) Zpráva mandátové komise.
7) Rámcový plán práce 2022.
8) Volba nového výboru a revizní komise AC Mladá Boleslav, z.s. na období 2021 – 2025.
9) Vyhodnocení a odměnění závodníků v ligových soutěžích 2021, vyhlášení nejlepších žáků.
10) Diskuse, oznámení výsledku.
11) Usnesení a závěr.

Předpokládaný závěr VH bude ve 20 hodin.
Jednání bude probíhat podle platných stanov AC Mladá Boleslav, z.s.
Diskuze bude probíhat k jednotlivým bodům programu.
Po zasedání valné hromady bude pro členy AC Mladá Boleslav z.s. připraveno občerstvení.
Pokud máte zájem kandidovat do výboru AC Mladá Boleslav z.s., napište na atletikamb@volny.cz.

Za výbor AC Mladá Boleslav, z.s.
Vladimír Koudelka - předseda oddílu

Syndikovat obsah